Teksten på denne wiki er, som udgangspunkt, skrevet på en måde som ligger tæt op ad hvordan du muligvis formulerer dig i email-beskeder. Denne form for tekstformatering kaldes MarkDown, og det fungerer sådan her:

hold afstand med blanke linjer mellem afsnit.

du kan *fremhæve* eller **kraftigt fremhæve** tekst ved at placere det med enkelte eller dobbelte asterisker (stjerner) omkring.

En liste oprettes ved at begynde hver linje med en asterisk:

  • "* dette er min liste"
  • "* et andet emne"

En nummereret liste laves ved at starte hver linje med et nummer (ethvert nummer kan bruges) efterfulgt af punktum:

  1. "1. første linje"
  2. "2. anden linje"
  3. "2. tredje linje"

En overskrift eller en sektion er en linje med et eller flere #-tegn efterfulgt af et mellemrum og overskriftsteksten. Antallet af #-tegn styrer overskriftens størrelse:

# h1

## h2

### h3

#### h4

##### h5
###### h6

En vandret skillelinje oprettes ved at skrive tre eller flere bindestreger eller stjerner på en linje for sig selv.


Citater angives ved at sætte ">" foran hver linje:

At være eller ikke være, det er spørgsmålet.

En kodeblok skrives ved at indrykke hver linje med eet tabulator-tegn eller 4 mellemrum:

10 PRINT "Hello, world!"
20 GOTO 10

Du kan henvise til en URL eller en email-adresse ved at putte addressen i vinkelklammer: <http://ikiwiki.info>, eller du kan bruge formen [henvisningstekst](adresse)


Udover normal html-formatering med MarkDown, kan du med denne wiki bruge følgende ekstra finesser: