Text na této wiki je psán hodně podobně tomu, jak byste mohli psát email. Tento styl formátování se nazývá Markdown a používá se následovně:

Odstavce oddělujte prázdnými řádky.

Text můžete *zvýraznit* nebo **silně zdůraznit** uzavřením mezi jedny nebo dvoje hvězdičky.

Pro vytvoření seznamu začněte každý řádek hvězdičkou:

  • "* toto je můj seznam"
  • "* další položka"

Pro vytvoření číslovaného seznamu začněte každý řádek číslem (libovolným) následovaným tečkou:

  1. "1. první řádek"
  2. "2. druhý řádek"
  3. "2. třetí řádek"

Pro vytvoření nadpisu začněte řádek jedním nebo více znaky #, mezerou a textem nadpisu. Počet znaků # určuje velikost nadpisu:

# h1

## h2

### h3

#### h4

##### h5
###### h6

Pro vytvoření horizontální čáry napište na samostatný řádek alespoň tři pomlčky nebo hvězdičky:


Chcete-li někoho citovat, uvoďte citaci znakem „>“:

Být či nebýt, toť oč tu běží.

Pro zápis bloku kódu odsaďte každý řádek tabulátorem nebo čtyřmi mezerami:

10 PRINT "Hello, world!"
20 GOTO 10

Pro vytvoření odkazu na url nebo emailovou adresu můžete jednoduše uzavřít url do špičatých závorek: <http://ikiwiki.info>, nebo použít formu [text odkazu](url)


Kromě základního html formátování pomocí MarkDownu vám tato wiki dává k dispozici následující vylepšení: