Direktivy se podobají wiki odkazům, až na to, že začínají vykřičníkem a mohou obsahovat parametry. Obecný formát vypadá následovně:

[[!direktiva  param="hodnota" param="hodnota"]]

Direktivy se aplikují před zpracováním zbytku stránky a mohou stránku nejrůznějším způsobem měnit.

Uvozovky okolo hodnot mohou být vynechány v případě, že je hodnotou jediné slovo. Některé direktivy mohou používat parametry bez hodnot. Například:

[[!tag  foo]]

Direktiva nemusí být zapsána celá na jednom řádku. Pokud je to čitelnější, můžete ji roztáhnout přes více řádků:

[[!direktiva  foo="baldersnatch"
bar="supercalifragilisticexpialidocious" baz=11]]

Also, multiple lines of quoted text can be used for a value. To allow quote marks inside the quoted text, delimit the block of text with triple-double-quotes or triple-single-quotes:

[[!direktiva  text="""
1. "něco"
2. "cosi"
3. "baz"
""" othertext='''
1. 'quux'
2. "foo"
''']]

If you want to put text with triple quotes into a parameter value, you can use perl-style here-doc syntax, even nesting it like this:

[[!directive  text=<<OUTER
[[!otherdirective <<INNER
inner text
INNER]]
outer text
OUTER]]

ikiwiki podporuje i starší zápis direktiv, který vyžaduje, aby se v direktivě nacházela mezera, což ji odliší od wiki odkazů. Tento zápis má několik nevýhod: vyžaduje za direktivou bez parametrů mezeru (například [[pagecount ]]) a naopak neumožňuje mezery ve wiki odkazech. Zápis direktiv s ! na začátku je v ikiwiki výchozí, ale chcete-li použít starší způsob zápisu, stačí vypnout volbu prefix_directives.

Následuje seznam direktiv povolených v této wiki: