Direktiva inline je poskytována modulem inline.

Tato direktiva umožňuje vkládat jednu wiki stránku do druhé. Vkládání se nejčastěji používá pro generování blogů a RSS nebo Atom kanálů.

Příklad:

[[!inline pages="blog/* and !*/Discussion" show="10" rootpage="blog"]]

Všechny stránky, které odpovídají zadané ?speficikaci stránek (v příkladu libovolná ?podstránka adresáře „blog“) budou součástí blogu a na stránce se zobrazí 10 nejnovějších článků. Pokud zadané ?speficikaci stránek vyhovují soubory, které nejsou stránkami, budou do kanálu vloženy pomocí RSS elementu enclosure. Toho se dá využít pro podcasting.

Volitelný parametr rootpage informuje wiki, že nové články tohoto blogu mají být ?podstránky stránky „blog“ a také nad blogem aktivuje formulář, který lze použít pro přidávání nových článků.

Pokud ve svém blogu chcete stránku, která by vypisovala úplně všechny články, které jste kdy vytvořili, můžete použít:

[[!inline pages="blog/* and !*/Discussion" archive="yes"]]

Obdobně můžete vytvořit automaticky generovaný seznam všech stránek ve wiki (nejnovější stránky jsou nahoře):

[[!inline pages="* and !*/Discussion" archive="yes"]]

Chcete-li přidávat do blogovacího kanálu stránky na základě štítků, žádný problém. Pro přidání štítku na stránku jednoduše na stránce vytvořte odkaz na stránku nebo stránky reprezentující požadované štítky. Poté můžete vybrat stránky s daným štítkem pomocí speciální ?specifikace stránky link():

[[!inline pages="link(život)"]]

Nebo vybrat některé štítky a ignorovat jiné:

[[!inline pages="link(debian) and !link(social)"]]

Použití

V direktivě inline lze použít mnoho parametrů, tyto jsou nejpoužívanější:

 • pages - ?Specifikace stránek, které se mají vložit.
 • show - Zadá maximální počet stránek, které se mají vložit. Výchozí hodnota je 10 (s výjimkou archivování, kdy se implicitně zobrazují všechny stránky). Pro zobrazení všech stránek odpovídajících specifikaci použijte hodnotu „0“.
 • archive - Má-li hodnotu „yes“ nezobrazí se celý obsah, ale pouze názvy stránek a nějaká metadata.
 • description - Pokud se generuje RSS kanál, nastaví jeho popis. Výchozí hodnotou je název wiki.
 • skip - Určuje počet stránek, které se mají přeskočit. Může být užitečné pro vytvoření kanálu, který zobrazuje pouze archivované stránky.
 • postform - Nastavení na „yes“ povolí formulář pro vkládání nových stránek do blogu.
 • postformtext - Text, který se má zobrazit ve formuláři pro přidání nového článku.
 • rootpage - Povolí formulář pro přidání nového článku a zároveň určuje, kam se mají nové stránky ukládat, protože tyto budou ?podstránky zadané stránky.

Následují některé méně používané parametry:

 • actions - Má-li hodnotu „yes“, přidá do spodní části vložených stránek odkazy pro úpravu a diskusi (pokud by byly tyto prvky zobrazeny v záhlaví samotné stránky).
 • rss - Povoluje vytváření rss kanálu. Pokud je wiki nastavená, aby vytvářela rss kanály automaticky, můžete to nastavením na „no“ potlačit. Pokud je wiki nastavená s hodnotou allowrss můžete rss povolit hodnotou „yes“.
 • rss - Povoluje vytváření atom kanálu. Pokud je wiki nastavená, aby vytvářela atom kanály automaticky, můžete to nastavením na „no“ potlačit. Pokud je wiki nastavená s hodnotou allowatom můžete atom povolit hodnotou „yes“.
 • feeds - Řídí vytváření všech typů kanálů. Hodnotou „no“ zakážete vytváření kanálů.
 • emptyfeeds - Nastavením na „no“ zakážete vytváření prázdných kanálů. Pokud je použit parametr rootpage nebo postform, nedělá nic.
 • id - Set to specify the value of the HTML id attribute for the feed links or the post form. Useful if you have multiple forms in the same page.
 • template - Specifies the template to fill out to display each inlined page. By default the inlinepage template is used, while the archivepage template is used for archives. Set this parameter to use some other, custom template, such as the titlepage template that only shows post titles or the microblog template, optimised for microblogging. Note that you should still set archive=yes if your custom template does not include the page content.
 • raw - Rather than the default behavior of creating a blog, if raw is set to "yes", the page will be included raw, without additional markup around it, as if it were a literal part of the source of the inlining page.
 • sort - Controls how inlined pages are ?sorted. The default is to sort the newest created pages first.
 • reverse - If set to "yes", causes the sort order to be reversed.
 • feedshow - Specify the maximum number of matching pages to include in the rss/atom feeds. The default is the same as the show value above.
 • feedonly - Only generate the feed, do not display the pages inline on the page.
 • quick - Build archives in quick mode, without reading page contents for metadata. This also turns off generation of any feeds.
 • timeformat - Use this to specify how to display the time or date for pages in the blog. The format string is passed to the strftime(3) function.
 • feedpages - A ?PageSpec of inlined pages to include in the rss/atom feeds. The default is the same as the pages value above, and only pages matched by that value are included, but some of those can be excluded by specifying a tighter ?PageSpec here.
 • guid - If a URI is given here (perhaps a UUID prefixed with urn:uuid:), the Atom feed will have this as its <id>. The default is to use the URL of the page containing the inline directive.
 • feedfile - Can be used to change the name of the file generated for the feed. This is particularly useful if a page contains multiple feeds. For example, set "feedfile=feed" to cause it to generate page/feed.atom and/or page/feed.rss. This option is not supported if the wiki is configured not to use usedirs.
 • pagenames - If given instead of pages, this is interpreted as a space-separated list of absolute page names (?LinkingRules are not taken into account), and they are inlined in exactly the order given: the sort and pages parameters cannot be used in conjunction with this one.
 • trail - If set to "yes" and the trail plugin is enabled, turn the inlined pages into a trail with next/previous links, by passing the same options to trailitems. The skip and show options are ignored by the trail, so the next/previous links traverse through all matching pages.