Denne wiki har genveje aktiveret.

Nogle eksempler på brug af genveje:

[[!google foo]]
[[!wikipedia War_of_1812]]
[[!debbug 12345]]
Check the [[!google ikiwiki desc="google search for %s"]].

Denne side styrer hvilke genveje wikien understøtter.

 • shortcut google points to https://encrypted.google.com/search?q=%s
 • shortcut archive points to http://web.archive.org/*/%S
 • shortcut gmap points to https://maps.google.com/maps?q=%s
 • shortcut gmsg points to https://groups.google.com/groups?selm=%s
 • shortcut wikipedia points to https://en.wikipedia.org/wiki/%W
 • shortcut wikitravel points to https://wikitravel.org/en/%s
 • shortcut wiktionary points to https://en.wiktionary.org/wiki/%s
 • shortcut debbug points to http://bugs.debian.org/%S
 • shortcut deblist points to https://lists.debian.org/debian-%s
 • shortcut debpkg points to http://packages.debian.org/%s
 • shortcut debpkgsid points to http://packages.debian.org/sid/%s
 • shortcut debpts points to http://packages.qa.debian.org/%s
 • shortcut debmsg points to https://lists.debian.org/msgid-search/%s
 • shortcut debrt points to https://rt.debian.org/Ticket/Display.html?id=%s
 • shortcut debss points to http://snapshot.debian.org/package/%s/
 • shortcut debwiki points to https://wiki.debian.org/%S
 • shortcut debcve points to https://security-tracker.debian.org/tracker/%S
  • also supports Debian bug numbers, packages and whatever the security tracker supports.
 • shortcut fdobug points to https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=%s
 • shortcut fdolist points to http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/%s
 • shortcut gnomebug points to https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=%s
 • shortcut linuxbug points to https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=%s
 • shortcut mozbug points to https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=%s
 • shortcut gnulist points to https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/%s
 • shortcut marcmsg points to http://marc.info/?i=%s
 • shortcut marclist points to http://marc.info/?l=%s
 • shortcut gmane points to http://dir.gmane.org/gmane.%s
 • shortcut gmanemsg points to http://mid.gmane.org/%s
 • shortcut cpan points to http://search.cpan.org/search?mode=dist&query=%s
 • shortcut ctan points to http://tug.ctan.org/cgi-bin/ctanPackageInformation.py?id=%s
 • shortcut hoogle points to http://haskell.org/hoogle/?q=%s
 • shortcut iki points to http://ikiwiki.info/%S/
 • shortcut ljuser points to http://%s.livejournal.com/
 • shortcut rfc points to https://www.ietf.org/rfc/rfc%s.txt
 • shortcut c2 points to http://wiki.c2.com/?%s
 • shortcut meatballwiki points to http://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?%s
 • shortcut emacswiki points to http://www.emacswiki.org/cgi-bin/wiki/%s
 • shortcut haskellwiki points to http://haskell.org/haskellwiki/%s
 • shortcut dict points to http://www.dict.org/bin/Dict?Form=Dict1&Strategy=&Database=&Query=%s
 • shortcut imdb points to http://imdb.com/find?q=%s
 • shortcut gpg points to http://pgpkeys.mit.edu:11371/pks/lookup?op=vindex&exact=on&search=0x%s
 • shortcut perldoc points to http://perldoc.perl.org/search.html?q=%s
 • shortcut whois points to http://reports.internic.net/cgi/whois?whois_nic=%s&type=domain
 • shortcut cve points to https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=%s
 • shortcut flickr points to https://secure.flickr.com/photos/%s
 • shortcut man points to http://manpages.debian.org/%s
 • shortcut ohloh points to https://www.ohloh.net/p/%s
 • shortcut cpanrt points to https://rt.cpan.org/Ticket/Display.html?id=%s
 • shortcut novellbug points to https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=%s
 • shortcut ubupkg points to http://packages.ubuntu.com/%s
 • shortcut mozillazinekb points to http://kb.mozillazine.org/%s
 • shortcut freebsdwiki points to http://wiki.freebsd.org/%s
 • shortcut hackage points to http://hackage.haskell.org/package/%s
 • shortcut pkgsrc points to http://pkgsrc.se/%S
 • shortcut doi points to http://dx.doi.org/%s
 • shortcut arxiv points to http://arxiv.org/abs/%s

To add a new shortcut, use the shortcut directive. In the url, "%s" is replaced with the text passed to the named shortcut, after url encoding it, and '%S' is replaced with the raw, non-encoded text. Additionally, %W is replaced with the text encoded just right for Wikipedia. The optional desc parameter controls the description of the link.

Husk at name-parameteren som du tildeler genvejen bliver et nyt direktiv. Undgå et navn som er i strid med et eksisterende direktiv. Disse direktiver accepterer også en desc-parameter som vil overskygge den der blev angivet ved definitionen.

Hvis du finder på en genvej som du mener andre kunne få glæde af også, kan du overveje at bidrage med den til shortcuts-siden på ikiwiki wikien, så fremtidige versioner af ikiwiki inkluderer din genvej i standardunderlaget.