Tato wiki má podporu překladů povolenou.

Pokud je povolený modul po, je standardní syntaxe PageSpec rozšířena o následující testy, které lze použít pro zlepšení navigace ve vícejazyčné wiki:

  • lang(LL)“ - testuje, zda je stránka napsána v jazyce zadaném dvoupísmenným kódem jazyka dle normy ISO639-1.
  • currentlang()“ - testuje, zda je stránka napsána ve stejném jazyce jako aktuální stránka.
  • "needstranslation()" - tests whether a page needs translation work. Only slave pages match this PageSpec. A minimum target translation percentage can optionally be passed as an integer parameter: "needstranslation(50)" matches only pages less than 50% translated.

O každé stránce, která nepoužívá „po“ překlad, se předpokládá, že je napsaná v jazyce zadaném proměnnou po_master_language v konfiguračním souboru ikiwiki.