Tato wiki má přílohy povolené.

Pokud jsou přílohy povoleny, může správce wiki pomocí volby allowed_attachments určovat, které typy příloh budou povoleny.

For example, to limit most users to uploading small images, and nothing else, while allowing larger mp3 files to be uploaded by joey into a specific directory, and check all attachments for viruses, something like this could be used:

virusfree() and ((user(joey) and podcast/*.mp3 and mimetype(audio/mpeg) and maxsize(15mb)) or ((mimetype(image/jpeg) or mimetype(image/png)) and maxsize(50kb)))

Běžná syntaxe PageSpec je rozšířena o následující testy:

  • maxsize(velikost)“ - testuje, zda není příloha větší než zadaná velikost. Velikost je standardně uváděna v bajtech, ale můžete použít i jiné jednotky, když za velikost připojíte „kb“, „mb“, „gb“ apod.

  • minsize(velikost)“ - testuje, zda není příloha menší než zadaná velikost.

  • ispage()“ - testuje, zda bude ikiwiki přílohu chápat jako wiki stránku (tzn. zda má příloha příponu „.mdwn“, nebo příponu některého jiného podporovaného formátu).

    Pokud nechcete umožnit nahrávání wiki stránek jako příloh, použijte !ispage(). Analogicky, chcete-li umožnit nahrávání pouze wiki stránek, použijte ispage().

  • mimetype(něco/cosi)“ - zkontroluje MIME typ přílohy. Můžete použít i zástupné znaky, například mimetype(image/*).

  • virusfree()“ - zkontroluje přílohu antivirovým programem.