Direktivy toggle a toggleable jsou poskytovány modulem toggle.

Pomocí těchto direktiv můžete na stránkách vytvářet odkazy, které po kliknutí zobrazí/skryjí jiné části stránky.

Pro tento trik se používá javascript. Prohlížeče bez javascriptu zobrazí vždy kompletní obsah stránky.

Příkad použití:

[[!toggle  id="ipsum" text="zobrazit"]]

[[!toggleable  id="ipsum" text="""
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.

[[!toggle id="ipsum" text="skrýt"]]
"""]]

V přepínaném textu můžete používat běžné značkovací příkazy včetně dalších direktiv pro přepínání, jak je ukázáno v předchozím příkladu.

Direktivy toggle a toggleable se nemusí nacházet vedle sebe, ale mohou být umístěny kdekoliv na stránce. Také může existovat více přepínačů, které zobrazují/skrývají stejný text.

Parametr id má výchozí hodnotu „default“, takže v nejjednodušších případech můžete parametr vynechat.

Jestliže chcete, aby byl přepínaný text implicitně vidět a teprve přepnutím se skryl, použijte v direktivě toggleable parametr „open=yes“.