Direktiva progress je poskytována modulem progress.

Tato direktiva zobrazí ukazatel postupu.

Direktiva se dá použít dvěma způsoby. První používá jediný parametr „percent“, který obsahuje procentní hodnotu toho, jak je ukazatel postupu „daleko“.

Druhý způsob vyžaduje dvojici parametrů totalpages a donepages, což jsou vlastně specifikace stránek. Direktiva spočítá počet stránek vyhovující oběma specifikacím a zobrazí, jaké procento všech stránek (totalpages) tvoří hotové stránky (donepages).

Například můžete zobrazit, jaké procento stránek obsahuje diskusi:

[[!progress  totalpages="* and !*/Discussion" donepages="*/Discussion"]]