Direktiva pagecount je poskytována modulem pagecount.

Tato direktiva spočítá počet stránek ve wiki. Příklad:

[[!pagecount  pages="*"]]

Volitelný parametr „pages“ může být PageSpec omezující seznam stránek, které se mají počítat. Výchozí nastavení je spočítat všechny stránky.