Direktiva orphans je poskytována modulem orphans.

Direktiva generuje seznam potenciálně opuštěných stránek -- stránek, na které neodkazuje žádná jiná stránka. Příklad:

[[!orphans  pages="* and !blog/*"]]

Volitelný parametr „pages“" může být PageSpec omezující seznam stránek, ve kterých se mají hledat sirotci. Výchozí nastavení je prohledat všechny stránky.

Poznamenejme, že kontrola bere do úvahy zpětné odkazy, ale už ne vkládání stránek, takže se obvykle mezi sirotky ocitne spousta stránek z blogu či podobného formátu.