Direktiva listdirectives je poskytována modulem listdirectives.

Direktiva generuje seznam dostupných direktiv.

[[!listdirectives ]]

Direktiva listdirectives standardně vypíše seznam všech zabudovaných direktiv a direktiv registrovaných přímo moduly. Volitelný argument generated způsobí, že se vypíší také direktivy vytvořené později. Například všechny zkratky jsou vlastně direktivy generované direktivou shortcut a proto se zobrazí jenom po zadání argumentu generated.

[[!listdirectives  generated]]

Rozšířený seznam může být docela dlouhý a často obsahuje mnoho nedokumentovaných direktiv.