Direktiva format je poskytována modulem format.

Tato direktiva umožňuje naformátovat kus textu libovolným dostupným formátem sránky. Akceptuje dva parametry. První je typ formátování, který se má použít a zadává se jako přípona souboru, kterou byste normálně pro tento formát použili. Druhý parametr je samotný text,který se má formátovat.

Například následující vloží do běžné stránky používající mdwn osnovu ve formátu otl:

[[!format  otl """
nakoupit
    1
    2
dodělat
    3
    4
"""]]

Pokud je povolen modul highlight, umí tato direktiva zvýraznit syntaxi zadaného textu. Podporováno je mnoho jazyků a formátů. Například:

[[!format  perl """
print "hello, world\n";
"""]]