Direktivy copy, cut a paste jsou poskytovány modulem cutpaste.

Pomocí těchto direktiv můžete ukládat a opětovně vyvolávat části stránky:

 • [[!cut id=jméno text="text"]] si zapamatuje text, který je možné později vyvolat zadaným identifikátorem. Vyjmutý text se ve stránce nezobrazí.
 • [[!copy id=jméno text="text"]] si zapamatuje text, který je možné později vyvolat zadaným identifikátorem. Zkopírovaný text se ve stránce zobrazí.
 • [[!paste id=jméno]] se nahradí dříve zapamatovaným textem.

Kopírovaný/vkládaný text může obsahovat libovolné wiki značky, včetně dalšího volání direktiv cut, copy a paste.

Text si nemusíte zapamatovat před tím, než jej použijete. Direktiva cut může následovat až za direktivou paste, která využívá její text. To se hodí v případech, kdy chcete zachovat přirozený tok textu, ale potřebujete do něj vložit větší text, jako třeba anotaci. Například:

[[!toggleable id="cut" text="[[!paste id=cutlongdesc]]"]]
[[!toggleable id="copy" text="[[!paste id=copylongdesc]]"]]
[[!toggleable id="paste" text="[[!paste id=pastelongdesc]]"]]

[...o něco později...]

[[!cut id=cutlongdesc text="""
  blá, blá, blá
"""]]
[[!cut id=copylongdesc text="""
  blá, blá, blá
"""]]
[[!cut id=pastelongdesc text="""
  blá, blá, blá
"""]]

To by potenciálně mohlo vést k zacyklení, ale ikiwiki je chytrá a nekonečné smyčky přeruší.

Protože můžete vkládat text bez použití dvojitých uvozovek, můžete použít copy a paste pro vnořování direktiv, které vyžadují víceřádkové parametry.

[[!toggleable id=foo text="""
 [[!toggleable id=bar text="[[!paste id=baz]]"]]
"""]]

[[!cut id=baz text="""
víceřádkový parametr!
"""]]