Direktiva comment je poskytována modulem comments a používá se pro přidání komentáře ke stránce. Typicky bývá tato direktiva jediná věc na stránce s komentáři a je vyplněna komentářovým modulem v případě, že uživatel zašle komentář.

Příklad:

[[!comment  format=mdwn
username="Kdosi"
subject="Cokoliv"
date="2009-06-02T19:05:01Z"
content="""
Blá, blá, blá.
"""
]]

Použití

Jediným vyžadovaným parametrem je content, ostatní parametry pouze přidávají nebo přepisují metadata komentáře.

  • content - Text, který se má zobrazit jako komentář. V závislosti na nastavení komentářového modulu nemusí být direktivy povoleny.
  • format - Určuje značkovací jazyk použitý pro obsah komentáře.
  • subject - Název komentáře.
  • date - Datum odeslání komentáře. Může být zadán v téměř libovolném formátu, protože je zpracován modulem TimeDate.
  • username - Používá se pro uchování uživatelského jména (nebo OpenID) přihlášeného autora komentáře.
  • nickname - Name to display for a logged in commenter. (Optional; used for OpenIDs.)
  • ip - Lze použít pro uchování IP adresy autora komentáře (např. pokud komentují anonymně).
  • claimedauthor - Records the name that the user entered, if anonymous commenters are allowed to enter their (unverified) name.