Direktiva aggregate je poskytována modulem aggregate. Tento modul vyžaduje speciální nastavení, konkrétně cronovou úlohu. Podrobnosti naleznete v dokumentaci k modulu.

Tato direktiva umožňuje ve wiki agregovat obsah z jiných zdrojů. Zdroj (kanál) přidáte následovně:

[[!aggregate name="testovací blog" dir="example"
feedurl="http://example.com/index.rss"
url="http://example.com/" updateinterval="15"]]

Příklad agreguje články ze zadaného RSS kanálu, aktualizuje se každých patnáct minut (nejspíše však méně často, protože cronová úloha může běžet v delších intervalech) a každý článek uloží do wiki do samostatné stránky v adresáři example/.

Agregovaný kanál (nebo kanály) pak můžete direktivou inline proměnit v blog. Například:

[[!inline pages="internal(example/*)"]]

Povšimněte si použití funkce internal() při specifikování stránek. Agregované stránky jsou totiž implicitně chápány jako interní a proto se nezobrazí ve wiki přímo, ale je nutno použít speciální ?PageSpec.

Použití

Zde je popis všech parametrů podporovaných direktivou aggregate:

 • name - Název kanálu. Každý kanál musí mít jedinečný název. Povinné.
 • url - URL webové stránky s kanálem, který se má agregovat. Povinné.
 • dir - Adresář ve wiki, kam se mají ukládat agregované stránky. Volitelné. Pokud není zadán, bude jmého adresáře odvozeno z názvu kanálu.
 • feedurl - URL kanálu. Volitelné, pokud není zadáno, bude ikiwiki hledat kanály na url. Podporovány jsou kanály typu RSS a atom.
 • updateinterval - Jak často se mají zjišťovat nové články (v minutách). Výchozí hodnota je 15 minut.
 • expireage - Odstraní staré články z tohoto kanálu pokud jsou starší než zadaný počet dnů. Ve výchozím nastavení se nikdy nemaže podle stáří.
 • expirecount - Odstraní staré články z tohoto kanálu pokud je jich více než zadaný počet. Nejprve budou mazány nejstarší články. Ve výchozím nastavení se nikdy nemaže podle počtu článků.
 • tag - Štítek, který se přilepí na všechny články z tohoto kanálu. Dobrý štítek bývá název kanálu. Parametr tag je možné použít víckrát. Aby štítkování fungovalo, musí být povolen modul tag.
 • template - Šablona, která se má použít pro vytvoření agregovaných stránek. Výchozí hodnota je „aggregatepost“.

Pozor na to, že i když používáte subversion, nebo nějaký jiný systém pro správu verzí, nebudou stránky vytvořené při agregaci uloženy do repositáře.